Myself&EUROPE

Rīki aktīvas Eiropas pilsonības veicināšanai jauniešiem ar ierobežotām iespējām

Myself&Europe projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes sociālās iekļaušanas horizontālajām prioritātēm un zināšanu nostiprināšana profesionālajā izglītībā, kā arī ir plānots norādīt sistēmiskus paņēmienus profesionālās izglītības attīstībai.

Mērķi

Veicināt sociālo, pilsonisko un starpkultūru kompetenču attīstību.

Iespējot mediju lietotprasmi un kritisko domāšanu ar izglītības un apmācību palīdzību.

Veicināt aktīvu Eiropas pilsonību jauniešiem ar ierobežotām iespējām un no dažādām vidēm.

Jaunākās ziņas

Kick Off Meeting

Intense, active and great partnership in Myself & Europe Europen Project, Lisbon 29-30 November 2017. The kick-off meeting of the project has taken place in the period of the 28 – 30th of November 2017, in Lisboa, Portugal. The host organization of the meeting was our Portuguese partner ISQ, who presented the project with the

First Newsletter

Welcome to the 1st Issue of the MYSELF&EUROPE Newsletter. This periodical newsletter is part of the information materials published to disseminate and promote the aims, activities and outputs of the MYSELF&EUROPE. Dowload full newsletter in this link: MYSELF&EUROPE NEWSLETTER