Projekt

Laipni lūdzam MYSELF&EUROPE projekta mājas lapā. Šī mājas lapa ir daļa no informatīvajiem materiāliem, kas paredzēti mērķu, aktivitāšu un rezultātu publicēšanai projekta ietvaros.

Myself&Europe Projekts

Myself&Europe projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes sociālās iekļaušanas horizontālajām prioritātēm un zināšanu nostiprināšana profesionālajā izglītībā, kā arī ir plānots norādīt sistēmiskus paņēmienus profesionālās izglītības attīstībai.

Šī projekta ietvaros izstrādāta inovatīva apmācību programma:

• Myself&Europe mācību plāns (EQF un ECVET)
• Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums pasniedzējiem un apmācītājiem
• Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums jauniešiem
• Myself&Europe izmantošanas vadlīnijas

MYSELF&EUROPE mērķa grupa

Projekts paredz iekļaut gan mācību personālu, gan arī apmācāmos.

  • Nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši no dažādām vidēm, kuriem nepieciešama pozitīvāka attieksme (un zināšanas) attiecībā uz Eiropas projektu un ES vērtībām.

     

  • Augstas kvalitātes mācības un kursi joprojām ir labākais veids, kā cīnīties pret sociālo izslēgšanu, izglītības priekšlaicīgu pamešanu un izvairīties no radikālisma, kas vēlāk noved pie vardarbīga ekstrēmisma.

Instruktori, pedagogi un darbaudzinātāji

  • Šī ir tā mērķa grupa, kas var veicināt un iespējot šīs zināšanas, iemaņas un kompetences saviem apmācāmajiem.

  • Modernizēta, informēta un spējīga profesionālās izglītības sistēma ir šobrīd svarīgāka nekā agrāk; tagad, kad Eiropa un cilvēce kopumā sastopas ar terorisma draudiem un tādējādi jaunieši bez atbilstošas ievirzes kļūst par viegliem upuriem.

Jaunākās ziņas

Kick Off Meeting

Intense, active and great partnership in Myself & Europe Europen Project, Lisbon 29-30 November 2017. The kick-off meeting of the project has taken place in the period of the 28 – 30th of November 2017, in Lisboa, Portugal. The host organization of the meeting was our Portuguese partner ISQ, who presented the project with the

First Newsletter

Welcome to the 1st Issue of the MYSELF&EUROPE Newsletter. This periodical newsletter is part of the information materials published to disseminate and promote the aims, activities and outputs of the MYSELF&EUROPE. Dowload full newsletter in this link: MYSELF&EUROPE NEWSLETTER